Adres: +Teşvikiye Mh. Hakkı Yeten Cd., No:23, Vital Plaza, K:5, Fulya, 34365 Şişli/İstanbul

Adres: Teşvikiye Mh. Hakkı Yeten Cd., No:23, Vital Plaza, K:5, Fulya, 34365 Şişli/İstanbul

SAÇ EKİMİ

FUE & N.I.T YÖNTEMİNİN AVANTAJLARI

 • Lokal anestezi altında yapıldığı için hasta operasyon sırasında herhangi bir ağrı hissetmez ve operasyon sonrası aşama oldukça rahattır.
 • Operasyon F.U.T yöntemindeki gibi uzun ve geniş bir yara izi bırakmaz.
 •  F.U.T yöntemine kıyasla daha fazla foliküle ulaşmak mümkündür.
 • Ameliyatın hemen ertesi günü normal hayatınıza dönebilirsiniz, sadece şapka takmanız gerekir.
 • Çok ince iğneler kullanıldığı için 1cm2’de çok yüksek yoğunlukta implant yapmak mümkündür.
 • İğne kullanmanın en büyük avantajı, cerrahın implante edilen foliküllerin yönünü ve açısını manipüle etmesine izin vermesidir. Bu daha doğal bir sonuç elde edilmesini sağlar.
 • Cilde zarar verilmez.

F.U.E. & N.I.T NEDEN DÜNYADAKİ EN İYİ SAÇ EKİM YÖNTEMİDİR?

Tüm cerrahi operasyonlarda olduğu gibi saç ekiminde de ana hedefimiz; minimal travmatik yöntemler kullanarak dokulara zarar vermemek ve aynı zamanda kalıcı ve estetik sonuçlar elde etmektir.

F.U.E. ve N.I.T. yönteminde folikülleri yerleştirirken kullandığımız iğneler ile çok küçük çaplı kanallar açarak ekim yapılan bölgenin alt tarafına zarar vermiyoruz. Minimal travma ise 1 cm2’den daha fazla sayıda folikül elde edilmesini sağlıyor. Tüm dünyada kullanılan slit yöntemlerinde (vertikal veya lateral slit yöntemi) folikülleri yerleştirmek için açılan kanallar altta çok fazla travma oluşturmakta ve aynı zamanda kan dolaşımını azaltmaktadır.

Bu kanallar hem foliküllerin çıkış açısını etkilemekte hem de iyileştikçe saç dibinde küçük çukurlar şeklinde iyileşerek doğal olmayan bir görünüme neden olmaktadır.

Bir diğer önemli nokta ise; bu teknikte saçın açısını ve yönünü oluşturmak oldukça kolaydır. Direk hangi yöne ve açıya ilerlerse, kökler o yöne ve açıya ekilir. Böylece klasik saç ekiminde olduğu gibi saçlar dik açı ile kaldırılarak çim adam görüntüsünün önüne geçilir.

SAÇ EKİMİ KİMLERE UYGULANABİLİR?

Saç ekimi yeterli donör alanı olan, dökülme işlemi büyük oranda tamamlanmış, matematiksel olarak donör bölge ile alıcı bölge arasında uyumsuzluk olmayan herkese saç ekimi yapılabilir. Nitekim yeterli sayıda greft yapılamayan hastalarda bu operasyonun yapılması mümkün değildir çünkü bu operasyonda her şey matematiksel verilere bağlıdır. Ortalama bir sayı vermek gerekirse; 1 cm2 için minimum 35 greft ekilmelidir.

İmplante edilecek greft sayısını ekim yapılacak alanın büyüklüğüne göre hesaplamak ve ortaya çıkan sayının alandan çıkarılıp çıkarılamayacağına bakmak gerekir. Örneğin ekim yapılacak alan 10×10 cm boyutlarında ise tatmin edici bir gevşeklik frekansı elde edebilmek için en az 3500 greftimiz olmalıdır. Bu şekilde greft alınamayacak bir hastada ya operasyon yapılmamalı ya da ekilecek alan (ön saçlar daha konservatif planlanarak) minimize edilmelidir.

Ayrıca bilinmesi gereken bir noktada her bir folikül ünitesinin içerdiği saç kökü sayısı da sonucu etkilemektedir. Örneğin her greft 1,5 saç kökü içeriyorsa 3500 folikül ünitesi için toplam 5250 folikülümüz, ortalama 2 saç kökü içeriyorsa 7000 saç kökümüz olacaktır. Ayrıca saç rengi, kalınlığı, saç rengi ve ten rengi arasındaki kontrast farkı da sonucu etkiler. Örneğin siyah saçlı, açık renk tenli birine göre aynı sayıda greft taşıyoruz, görsel açıdan elde edeceğimiz saç yoğunluğu açık saç ve ten rengine sahip biri için daha fazla olacaktır.

İNCE VE DOĞAL GÖRÜNÜMLÜ SAÇLARA NASIL SAHİP OLABİLİRİZ?

Saç ekimi sonrası memnuniyeti sağlayan iki önemli faktör vardır; bunlardan biri; sık saç, diğeri ise doğal görünümlü saçlara sahip olmaktır. Sıklık, daha önce de belirttiğimiz gibi 1 cm2 başına minimum 35 greft ile mümkündür (her greftin ortalama 2 tane içermesi şartıyla).

Doğal görünüm ise; saç çizgisinin doğru dizaynı, saçın dışa doğru açısı ve saçın orijinal saça yönelimi ile mümkündür. Greftleri eski orijinal saçın yönüne ve açısına göre greftlersek ve özellikle ön hat boyunca 1 saç dokusu içeren greftler ekleyerek en yakın sonucu alabiliriz.

Ön saç çizgisi tasarlanırken hastanın yaşı, şakak bölgesindeki dökülme seviyesi, beklentileri vb. göz önünde bulundurulmalıdır. İleri yaştaki bir hastada, şakak bölgesinde belirgin bir dökülme varsa, çok düşük seviyede bir ön çizgi ile başlamak yerine, konservatif planlama yapmak ve hastayı tatmin eden bir görüntü değişikliği elde etmek mümkün olabilir. Ancak saç dökülme sürecinin durduğu ve sadece ön bölgenin döküldüğü 30-35 yaş üstü bir hastada orijinal saç çizgisini elde etmek mümkündür.

SAÇ EKİMİ CERRAHİ BİR OPERASYONDUR, OPERASYONUNUZU KİMİN YAPACAĞINI BİLMELİSİNİZ

Saç ekimi de diğer tüm estetik operasyonlar gibi cerrahi bir uygulamadır. Nasıl ki bir plastik cerrahi uzmanı olarak burun estetiği ya da yüz germe ameliyatı yapıyorsak saç ekimi de yapmak zorundayız.

Bu tıbbi bir zorunluluktur. Tabii ki operasyon sırasında bir asistanımız olacak ama asistanın görevi sadece; greftlerin alındıktan sonra toplanması ve içerdikleri saç parçası sayısına göre tasnif edilmesidir. Dolayısıyla greftlerin çıkarılması ve implantasyonu aşaması plastik cerrah olarak bağımsız bir şekilde gerçekleştirilecektir. Lütfen operasyonunuzu kimin ya da kimlerin yapacağını öğreniniz. Saç ekimi bir plastik cerrahın kontrolünde yapılmaz, plastik cerrahın kendisi tarafından yapılır.

SAÇ EKİMİ SIRASINDA LOKAL ANESTEZİYİ NASIL YAPMALIYIZ?

Saç kökü lokal anestezi ile yapılan ve operasyon sırasında herhangi bir ağrı duyulmayan bir operasyondur. Donör saha ve greftleri taşıyacağımız alan için sınırları işaretledikten sonra bu sınırlar boyunca cilde enjekte edilen lokal anestezik (lidokain HCl + epinefrin) ile çalışarak sahada tam anestezik etki elde etmemizi sağlarız.

Lokal anestezi sonrası donör saha çıkarımını kolaylaştırmak ve implantasyonu kolaylaştırmak için cilt altına adrenalin salin enjekte ediyoruz. Klasik yaklaşımlardan farklı olarak, aşırı gereksiz sıvı enjeksiyonları yerine küçük ama derin, sağ el katmanlarına enjeksiyonlar yapıyoruz.

SAÇ EKİMİ İŞLEMİ NASIL UYGULANIR?

Saç çizgisinin tasarımı, donör alanın sınırlarının işaretlenmesi ve lokal anestezi sonrası operasyona öncelikle greftlerin çıkarılması ile başlıyoruz. İlk olarak çıkarılan 50-60 grefti kontrol ediyoruz ve greftlerin kolay çıkarılıp çıkarılmadığını, her greftin kaç greft içerdiğini ve köklerin transeksiyona uğrayıp uğramadığını kontrol ediyoruz.

Donör bölgenin yoğunluğuna bağlı olarak, 1 cm2’lik greftlerin %15-30’unu çıkarabiliriz. Bu alandaki 0,7-0,8 mm’lik alan çevredeki saçlar tarafından kolayca kamufle edilebilir çünkü çıkarılan greftler tekrar saçın yerini almayacaktır. Ancak çok sayıda çekimden sonra saçlar kısaldığında özellikle koyu renkli ve saçlı olan ciltte beyaz noktalar görünür hale gelebilir. Unutulmaması gereken nokta şudur ki; her estetik operasyonda bir skar dokusu oluşur. Burada önemli olan elde ettiğimiz olumlu estetik sonucun yanı sıra bu yara izinin de kolaylıkla göz ardı edilebilmesidir.

Biz günde 1500-2000 greft almayı tercih ediyoruz. Bunun nedeni greftler alındıktan sonra dışarıda bekleme sürelerinin F.U.E. & N.I.T yöntemi kadar uzun olmamasıdır. Bu yöntemde gereken yüksek dikkat ve konsantrasyon seviyesi nedeniyle, bu sayıdaki çıkarma oranı başarı ile azalacaktır. F.U.E. & N.I.T için hem ekstraksiyon hem de implantasyon için toplam ortalama süre: 5 saattir. 1500 greft nakli yapacağımız bir hastada 3000 greft 1. O gün çıkartıp implante ediyoruz, kalan 1500’ünü de ertesi gün çıkartıp implante ediyoruz.

Hasta konforu açısından da bu yaklaşımın daha çok tercih edildiğini görüyoruz. Cerrah tarafından çıkarılan greftler asistan tarafından toplanıyor ve içerdikleri saç parçası sayısına göre sınıflandırılıyor. Ortalama 1500 greft için çekim süresi 1,5 saattir. Daha sonra ekim yapılacak bölgeye lokal anestezi ve cilt altı adrenalin infiltrasyonu yapılarak implantasyona başlanır.

F.U.E. & N.I. T yönteminin çeşitli avantajları vardır:

 1. Travma minimal olduğu ve iyileşme süreci çok hızlı ilerlediği için kanama olmaz
 2. Kanal iğne ile açıldığından ve bu kanalların çapı çok küçük olduğundan derindeki kan dolaşımı bozulmaz, bu da ekim bölgesindeki greftlerin beslenememesi sorununun önlenebileceği anlamına gelir.
 3. Greftin kanala yerleştirildikten sonra yerinde hareket etmesi veya kanal dışına çıkması imkansızdır, çünkü üçüncü kanal greft çapı ile aynı hizadadır

Kanal hangi yönde ve açıda 4. iğne ile açılırsa greftler bu yönde ve açıda çıkış gösterecektir.

İmplantasyon sonrası bu bölge açık bırakılır ve donör saha bandaj ile kapatılır. Hasta spor şapka takarak normal günlük hayatına rahatlıkla dönebilir. 48 saat sonra donör saha kapatılır ve ilk yıkama işlemi gerçekleştirilir.

Operasyon sonrası dikkat edilmesi gerekenler NELERDİR?

Ameliyattan 48 saat sonra ilk yıkama ve donör saha bakımını kliniğimizde yapabilirsiniz. Ancak yurtdışından veya şehir dışından gelen ve zaman kısıtlaması olan hastalar için yıkama sırasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

Yıkama işleminden önce ekim yapılan bölgeye bepanthol losyon (kuru ciltler için olan formu tercih edilmelidir) sürülür ve kurumuş losyonun kan ve kabukları yumuşatması için en az 1 saat beklenir.

 1. Yıkama esnasında tercihen bepanthol losyonu önce ılık su ile orta basınçta uygulanarak şampuan ile ıslatılmalı ve ardından şampuan ile köpürtülmelidir. Silinen şampuan ilk 3 gün kendi gücü ile uzaklaştırılmalı ve elle hafif dairesel hareketlerle bepanthol ve şampuan kalıntılarından arındırılmalıdır.
 2. İlk banyodan sonra donör alanda bulunan bandajlar ıslanmaya bağlı olarak gevşeyecektir. Başlangıçta donör alanın bazı bölgelerinde bandaj birkaç dakika boyunca kanamış olabilir ve endişelenmemelisiniz. Donör bölge il yıkama sonrasında açık bırakılabilir. Ancak bu bölge kuruluk ve stres ağrı ve yanma şikayetlerine neden olabileceğinden her banyo sırasında az miktarda da olsa bu bölge bepanthol losyon ile kayganlaştırılmalıdır.
 3. Bölgedeki serum ve ödem sıvısı yerçekiminin etkisiyle alın bölgesine hatta göz çevresine doğru yer değiştirebilir. Endişelenmeyin, ödem oluşsa bile 2-3 gün içinde kaybolacaktır. Bunu önlemek için ameliyattan sonra ilk 24 saat alın bölgesine buz uygulamasının yeterli olduğunu düşünüyoruz. Herhangi bir kompresif bandaj ya da tenisçi bandı uygulanmasına gerek duymuyoruz
 4. Kullandığımız teknik minimal travmatik bir teknik olduğu için iyileşme hızlı olacak ve 7-10 gün sonra tüm pullanmalar temizlenecektir.
 5. 2-3 hafta sonra şoklama sürecine girecekler ve bu süreç ilk 2 ay boyunca devam edecektir. Özellikle 2-3. Ayda saçlarınızın neredeyse tamamının dökülmüş olması sizi endişelendirmesin. Saç restorasyon süreci FUE için 4-5aydır. Bu süreç 1 yılın sonuna kadar devam eder.