logo

Boyun Germe

Boyun Germe

Boyun germe(Neck Lift)

Boyun germe ameliyatını, ileri yaşlardaki kişilerde boyun derisinde ve boyun kası(platizma kası)nda sarkma var ise yapıyoruz. Ancak unutmamak gerekir ki boyun , deri+kas+kemikten oluşan bir ünitedir. Sadece yüzeysel tabakalarda gerçekleştireceğimiz basit cerrahi işlemler boynun tekrar belli bir süre sonra eski haline gelmesine neden olacaktır. Hele de son yıllarda popüler olan iple askılama ve benzeri yöntemler tamamen geçici, arzu edilen gerçek sonucu vermeyen yöntemlerdir.

Deri, elastik bağ dokusundan oluştuğu için germe işleminin oldukça kolay olduğu bir tabakadır. Ancak sadece deriye yapacağımız germe işlemi çok kısa süre içerisinde etkisini kaybeder ve deri yeniden sarkar. SMAS tabakası adını verdiğimiz deri ve kas dokusu arasında bulunan tabaka ise deriye nazaran daha kuvvetli bir tabakadır. Bu tabakaya yapılan germe işlemi deriye oranla daha kalıcıdır.

Boyun germe ameliyatı sırasında, eğer çene altında yağ birikimi varsa buraya liposuction yapıp ardından boyun derisi ve kaslarını ayrı ayrı serbestleştirir, platizma adını verdiğimiz boyun kasını orta hatta gerginlik ve kontur sağlaması için yaklaştırır ve germe sonrası artan deri fazlalığı kulak arkasından alırız.Böylece gergin bir boyun, kenarları belirgin bir çene elde etmiş oluruz.

Boynu gençleştirmeye yönelik yapılan bu operasyon izsiz bir operasyon değildir. Gerekli kesiler kulak önünden başlayarak kulak içine girip çıkar ve kulak memesinin altından dolaşarak kulak arkasından saçlı deri içine kadar uzanır. Ancak kalan izler son derece iyi kamufle edildiğinden görülmez. İzler önceleri kırmızı renkteyken aylar içinde solarak belirsiz hale gelmektedir.

Ameliyata Hazırlık
Boyun germe ameliyatı genel anestezi altında yapıldığından operasyondan önceki altı saat önce gıda alınımını kesmek gerekir. Hastaneye geldiğinizde kan tetkikleriniz yapılacak ve anestezi uzmanı tarafından muayene edilerek değerlendirileceksiniz. Boyun germe ameliyatı için gerekli çizimleriniz yapıldıktan sonra, operasyon için hazır olacaksınız. Sigara içimi tüm germe ameliyatlarında olduğu gibi boyun germe ameliyatında da problemler ortaya çıkmasına neden olabilir. Gene aspirin ve benzeri kan sulandırıcı ilaçların mutlaka önceden kesilmesi gerekiyor.

Klasik Yüz ve Boyun Germe Ameliyatından Sonra İyileşme Süreci

Operasyon hastane ortamında genel anestezi altında yapılır ve ortalama 3 saat kadar sürer, genellikle yüz germe ameliyatı ile kombine uygulandığı için bu süre 6 saati bulabilir. İhtiyacınıza göre endoskopik üst, orta yüz germe, gıdı liposuctionı, klasik yüz germe ve boyun germe işlemleri beraberce uygulanabilir.

Operasyondan dört saat sonra beslenmenize izin verilir ve sonrasında ayağa kalkabilirsiniz. Operasyon genellikle bir bazen de iki gece hastanede kalışı gerektirir. Ameliyat sonrası operasyon bölgesinde oluşabilecek sızıntıları önlemek amacıyla drenleriniz olacaktır. Drenleriniz gelen miktara göre 1–3 gün içerisinde alınacaktır. Ameliyattan sonra yarı oturur pozisyonda yatarsanız ödem ve ağrılarınız daha çabuk geçecektir. Operasyondan çıktığınızda çene ve boynunuzu saran hafif baskılı bir bandaj olacaktır. Bandajınız eve dönerken, alınacaktır. Bu bantlar oluşabilecek morlukları önemli ölçüde azaltmak amacıyla kullanılırlar. Ameliyat sonrası hissedebileceğiniz ağrı, ağrı kesicilerle rahatlıkla kontrol altına alınabilir. Hastaneden taburcu olduğunuzda saçlarınızı ılık suyla yıkatmanızda bir sakınca yoktur. Yüzünüzü ise bandajlar çıktıktan sonra yıkamaya başlayabilirsiniz. 10. günün sonunda günlük yaşantınıza dönebilirsiniz, ancak fazla efor gerektiren ağır egzersiz ve aktivitelerden altı hafta boyunca uzak durmalısınız. Yüzünüzün ve boynunuzun tam olarak şeklini alması iki ya da üç ayı bulabilir. Yüzünüz zaman geçtikçe daha da oturacak ve güzelleşecektir.

Boyun Germe Ameliyatının Riskleri

Kanama: Kanama ameliyat sonrası genellikle aspirin kullanımına bağlı oluşabilecek bir komplikasyondur ve dren kullanımı ve baskılı bandaj ile önlenebilir.
Enfeksiyon: Ameliyat sonrası nadiren karşılaşan bir durumdur. Antibiyotik kullanımı ile önlenebilir.
Kötü İz: Operasyon sonrası iyi bir iyileşme beklense de sigara içen kişilerde kötü iz kalma olasılığı vardır.
Asimetriler: İnsan yüzü normalde asimetrik yapıdadır. Ameliyattan sonra dokuların gerilmesiyle önceden dikkatinizi çekmemiş olan bu asimetriyi fark edebilirsiniz.
Derin Dokulara Hasar Verilmesi ve Sinir Yaralanmaları: Derin dokularda oluşabilecek hasarlar nadiren kalıcı olmakla birlikte genellikle uzun süre içerisinde geriye dönüşümlüdür.
Saç Kayıpları ve Yarada Ayrışmalar: Bunlar genellikle aşırı gerginliğe bağlı olan komplikasyonlardır.
Doku Kayıpları:Nadiren ağır sigara içen hastalarda görülebilir.